Skyttedag

Den 13. august 2023 mødtes skytterne i Dragør Borgerlige Skyttelag i kong Claus d III have kl 8.15, der tog imod skytterne sammen med Helsingør Pigegarde. Herefter gik de under musik mod Dragør Fort med behørig forplejning af skytterne på hele fire bedesteder på den lange rute gennem vængerne, agerne og den gamle by

Billedgalleri


Torskegilde 2022 - Kong Claus Kongeskjold

Torskegilde 2021 - Kong Renés Kongeskjold

Torskegilde 2019 - Kong Peters Kongeskjold


Skydningen 2023

Kong Claus afleverede kongeskærfet til sin efterfølger Ole Theut.

Efter en lang dag i strålende solskin og med masser af oplevelser, blev det kommende års fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag udnævnt.

Ny konge er advokat Ole Theut, som får fornøjelsen af at stå i spidsen for de 150 medlemmer i det næste år. Det sker under mottoet ”jagt og paragraffer”. Et udtryk for hans passion.

Kong Ole har gennem årene sat sit præg på skyttelagets arrangementer, med trofast deltagelse i både fugleskydningen og i torskegildet. Altid med et lunt smil på læben, og altid klar til at deltage i festlighederne. Han bliver en fremragende konge.

Skytterne og tilskuere mødtes søndag morgen klokken halv ni i Kong Claus d III’s have på Subvænget i Dragør. Der var god stemning fra morgenstunden blandt de over 100 fremmødte skytter, som var klar til en lang dag med fugleskydning, spisning og samvær. Helsingør Pigegarde spillede i haven. Stemningen var helt i top.

Kong Claus d III bød skytterne velkommen i haven og ønskede dem en god og herlig dag.Kongen blev hyldet og der blev udråbt hurra´er og rap. Festen var i gang.Som traditionen byder var der udnævnelser. Der er tilkommet mange nye medlemmer og ikke mindre end 7 af dem, der nu har vist at de deltager i vores arrangementer, blev udnævnt til Storkorsriddere.

Skyttebrødrene Peter Leth Karshøj, Ole Knøfler, Jacob Albinussen, Kim Larsen, Thomas Aunel, Darren Gilson, Alexander Stenberg Soltau og Bent Jens Larsen blev udnævnt til Storkorsriddere.Skyttebror Leif Glyager, der i flere år har stået klar til at blive Storkorsridder, måtte igen i år se lang efter denne udnævnelse, i det han på et tidligere tidspunkt har udvist majestæt fornærmelse overfor ex Kong Torben. Han modtog i stedet udnævnelsen som Småkorsridder – en titel ingen andre tidligere har modtaget i Dragør Borgerlige Skyttelag.

Processionen startede på sin lange march rute mod Dragør Fort med Helsingør Pigegarde i spidsen. Der blev marcheret ad Fasanvænget til Spurvevænget 9, hvor Æresoldermand Preben Staal og eksdronning Lene var vært for det første bedested. Med fuld musik fra Pigegarden fortsatte marchen til Harevænget 89, hvor Skyttebroder Kim Jørgensen og Mette tog imod. Skyttebroder Kim Jørgensen blev i den anledning udnævnt til Storkorsridder. Skytter fortsatte sin march ad Hortkornsvej til Lundeager 22, hvor Ekskong Michael Bek og eksdronning Winnie var værter for endnu et bedested. Herefter fortsatte optoget ad Lundevej og Vestgrønningen til den gamle by, hvor Storkorsridder Kim Krøyer Pedersen og Elisabeth var værter for bedestedet på Skipperstræde 4B.Således forfriskede efter fire dejlige bedesteder, vendte kortegen retning mod fortet. Her stod markørerne klar med honnør, for at tage imod. Entreen på fortet foregik med fuld musik.

Dagens skydning startede. Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet, så sikkerhedskravene kunne overholdes. Der var fin skydning til fuglen og til skiven hele dagen. Fuglen overgav sig ved 17-tiden, hvor brystet blev skudt ned af Ekskronprins Henning Pedersen med et flot skud. Det var anden gang han nedlagde fuglen. Frokosten blev afholdt på Fortet. Som sædvanligt med feststemte skyttebrødre og et omfattende program.

Det er en tradition at Dragørs borgmester deltager som æresgæst. Ligeledes i år, hvor borgmester Kenneth Gøtterup blev budt velkommen. Han sendte en hilsen fra kommunen og bidrog med en dejlig tale, der faldt flot ind i stemningen ved frokosten.Under frokosten var der taler for kongen og hyldest til Dragør. Der var uddeling af en hel del advarsler og bøder fra Fiscalen, vicestatsminister Jørn Steen Larsen, til de urolige elementer i selskabet. Sangen for kongen var skrevet af Ekskong Peter Bech. Sangen ramte plet og det var vældig populær.

Damefrokosten foregik på Strandhotellet. Her havde Dronning Lisbeth sørget for musik med Uffe Thiels og god forplejning. Der deltog hele 71 damer i frokosten. Der blev skålet og sunget kongesang, da Kong Claus, borgmesteren, Vicestatsminister Jørn S. Larsen og Æresoldermand Preben Staal kom forbi under frokosten.

Fuglen blev nedlagt således: kronen Ulrik Ankerstjerne, ringen Flemming Aunel, halsen Kenneth Osbæck, venstre vinge Niels Ole Hansen, højre vinge Uffe Jacobsen, halen Hannibal Langner-Christensen og som nævnt brystet Kronprins Henning Pedersen. Præmieskydningen blev meget spændende, med stor konkurrence i toppen. Der var nye navne med i striden, men de gamle erfarne viste også klassen. Dennis Løvgreen vandt med hele 58 point. Nicolai Larsen fik en fin anden plads med 55 point flere 10´ere end Kim Irmov med samme pointtal på tredje pladsen.

Dagen afsluttedes med tronskifte. Ole og Pernille Theut overtog kongeværdigheden fra Claus og Lisbeth Wiekierak og Henning Pedersen efterfulgte Philip Schack som kronprins.

I dagens løb var der mange der benyttede anledningen til et besøg på fortet for at følge festlighederne og der var rigtigt mange tilskuere til de afsluttende ceremonier.

Skydningen 2022

Kong René afleverede kongeskærfet til sin efterfølger Claus Bohs.

Efter en lang dag i strålende solskin og med masser af oplevelser, blev det kommende års fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag udnævnt. Ny konge er el-installatør Claus Bohs Wiekierak, som får fornøjelsen af at stå i spidsen for de 150 medlemmer i det næste år. Det sker under mottoet ”tænd lys for en lysere fremtid”. Etopmuntrende og positivt ønske.

Kong Claus har gennemårene sat sit præg på skyttelagets arrangementer, med trofast deltagelse i bådefugleskydningen og i torskegildet. Altid med et lumskt smil på læben, og altid klar til at deltage i festlighederne. Han bliver en fremragende konge.

Skytterne og tilskuere mødtes søndag morgen klokken halv ni i Kong Renés have på Dragør Fort. Fortets Good Time Jazz Band var allerede i form og spillede lystigt, mens skytterne ankom. Der var fest fra morgenstunden, som optakt til en lang dag medfugleskydning, spisning og samvær. Stemningen var helt i top.

Kong René overraskede alle deltagerne ved, som den cowboy han var for en del år siden i Australien,at komme til hest fra fortets top. Der var helt udenfor protokollen og til stormoro for alle. René viste, at han kan håndtere selv den store og stærke hest Marbel. Ekvipagen havde sine kampe, men kongen gennemførte sin ridt, helt tiltilbagekomsten til fortet.

Kongen privilegie er at bestemme. Han brød endnu engang protokollen og besluttede sig for at holdekongens tale til hest, i stedet for under frokosten, som er traditionen. Det gjorde ikke talen mindre relevant og kongen huskede at berømme vores by,Dragør, perlen ved Øresund.

Kongen blev hyldet og der blev udråbt hurra´er og rap. Festen var i gang.

Som traditionen byder var der udnævnelser. Der var en sjælden udnævnelse til Æresstorkorsridder.Ekskong Flemming Aunel er medlem af bestyrelsen og har de seneste par år udviklet vores e-mail og sms databaser, så kommunikationen kan blive hyppigere og enklere. Ligesom han har udviklet vores betalingssystemer til moderne platforme. Stor tak til Flemming, som blev udnævnt til Æresstorkorsridder.

Der er tilkomme tmange nye medlemmer og ikke mindre end 7 af de der nu har vist at de deltager i vores arrangementer, blev udnævnt til Storkorsriddere. Skyttebrødrene Hannibal Langner-Christensen. Erik Jensen, Torben Scheutz, Jan Trampedach, Michael Fürstling, Dennis Løvgreen og Svend Petersen blev udnævnt til Storkorsriddere.

Processionen startede på sin march rute med Fortets Good Time Jazz Band i spidsen. Men, i stedet formod byen, endte deltagerne på toppen af fortet, hvor første bedested var oprettet. Noget af en overraskelse. Udsigten denne morgen var utrolig smuk og den gode stemning spredte sig. Herefter marcheredes over dæmningen og til Vestgrønningen 34, hvor der på et nyt bedested var pause. Værter var Christian Bitzer og Betina. Christian er helt nyt medlem og hans første oplevelse medskyttelaget, var som vært for et bedested. I den anledning blev han udnævnt til Storkorsridder.

Med fuld musik fortsatte sad Kongevejen til nr. 14, hvor Ekskong Peter og Cythia tog imod med vanlig fantastisk værtskab og optræden af en flok smukt udklædte veninder tileks-dronning Cythia. Dagens sidste bedested var hos naboen. Her residerer Storkorsridder Thomas Sander og Dorthe i Kongevejen 14. Deltagerne havde ikkeset, at der var under 1 minut mellem de to bedesteder, så overraskelsen var stor. Og forplejningen tilsvarende eminent.

Således forfriskedeefter fire dejlige bedesteder, vendte kortegen retning mod fortet. Her stod markørerne klar med honnør, for at tage imod. Entreen på fortet foregik med fuld musik.

Dagens skydning startede. Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet,så sikkerhedskravene kunne overholdes. Der var fin skydning til fuglen og tilskiven hele dagen. Fuglen overgav sig ved 16.30 tiden, hvor brystet blev skudt ned af Skyttebroder Philip Schack med et flot skud. Det var skyttebroderens første fugleskydning, så det var en stor overraskelse, hos såvel øvrige skyttebrødre og den dygtige skytte selv.

Frokosten blev afholdt på Fortet. Som sædvanligt med feststemte skyttebrødre og et omfattende program.Det er en tradition at Dragørs borgmester deltager som æresgæst. Ligeledes iår, hvor borgmester Kenneth Gøtterup blev budt særligt velkommen. Han sendte enhilsen fra kommunen og bidrog med en dejlig tale, der faldt flot ind i stemningen ved frokosten. Der var ligeledes en særlig velkomst til skyttelagets Æresoldermand Preben Staal.

Under frokosten var der taler for kongen og kronprinsen, samt hyldest til Dragør. Der var uddeling af en hel del advarsler og bøder fra Fiscalen, vicestatsminister Jørn Steen Larsen, til de urolige elementer i selskabet. Sangen for kongen var skrevet af EkskongPeter Bech. Sangen ramte plet og det var yderst populært. 

Damefrokosten foregik ligeledes på fortet. Her havde Storkorsridder Helle Barth og Storkorsridder Winnie Jensen bistået kong René med at tilrettelægge et flot program. Der deltog hele 68 i frokosten. Der blev skålet og sunget kongesang, da Kong René, borgmesteren,og statsminister Kurt Thyregod kom forbi midt under frokosten. Fortkommandanten dukke op som ”bidronning” sammen med Eik Dahl Bistrup med sin guitar. Og der blevet sunget!

Fuglen blev nedlagt således: kronen Bo Nilsson, ringen Niels Risvig, halsen Kasper Thers, venstrevinge Jan Trampedach, højre vinge Niels Risvig, halen Nicolai Larsen og som nævnt brystet Kronprins Philip Schack.

Præmieskydningen blev meget spændende, med stor konkurrence i toppen. Der var nye navne med i striden, men de gamle erfarne viste også klassen. Lars Bang Pedersen vandt med 55 point og flere 10´ere end Kim Irmov med samme point tal på anden pladsen. Steen Hyldborg blev nr. 3 med 54 point. Hermed slog han fire andre med 54 point, Hanvar bedst på 10´erne.

Dagen afsluttedes medtronskifte. Claus Bohs Wiekierak overtog kongeværdigheden fra René Carstensen og Philip Schack efterfulgte Brian Hedam Hansen som kronprins.

I dagens løb var der mange der benyttede anledningen til et besøg på fortet for at følgefestlighederne og der var rigtigt mange tilskuere til de afsluttende ceremonier.

Skydningen 2021

Skyttelagets fugleskydning søndag den 8. august 2021.
Kong Peter Bech overdrog kongeskærfet til René Carstensen i et rekord skyttearrangement

Der var fuld opbakning til genoptagelse af den 94 år gamle tradition i Dragør Borgerlige Skyttelag i søndags. Ikke mindre end 110 af Skyttelagets ca. 155 medlemmer var på skydelisten til fugleskydningen. Covid-19 pandemien var sat til vægs af ønsket om samvær og glæde. Skytterne og tilskuere mødtes søndag morgen ved halvni tiden i Kong Peter og Dronning Cythias have på Kongevejen, overfor Neels Torv. Helsingør Pigegarde spillede, så alle i den gamle by kunne høre det. Der var fest fra morgenstunden, som optakt til en lang dag med fugleskydning, spisning og samvær. Stemningen var helt i top fra morgenstunden, hvilket naboerne helt sikkert bemærkede.

Dagens program sluttede sidst på eftermiddagen, med udnævnelse af René Carstensen som ny konge og overdragelse af kongeskærf. Han skal regere skyttelaget i det kommende år. René Carstensen driver Dragør Fort sammen med Ekskong Torben Bødker. Han har valgt mottoet ”Smag for Dragør”, som tvetydigt handler om kongens nemme tilvænning til Dragør og hans ønske om at gennemføre smagninger af skønne drikke og lokale råvarer.

Kong René har i årevis været en flittig og altid positiv støtte i Skyttelaget. Han arbejder i bestyrelsen som ansvarlig for afviklingen af fugleskydningerne. Og løser en kæmpeopgave, som gør at han er en oplagt kandidat til kongeværdigheden. Han vil bære kongeskærfet stolt og rank, som det fysiske pragteksemplar han er.

Kong Peter og Dronning Cythia blev om morgenen hyldet i deres have, af de mange skyttebrødre og følgere. Det var en herlig morgen, med god stemning, pigegardens musik og godt vejr. Kongeparret blev hyldet behørigt og festen var i gang.

Meget smukt, havde kongen og dronningen, Peter og Cythia, besluttet sig for at bekræfte deres ægteskab. Det skete overfor Dragørs borgmester Helle Barth, i en meget rørende seance.

I de 94 år Skyttelaget har eksisteret er der kun udnævnt fem Æresoldermænd, Det er den største hæder man kan opnå i foreningen. Morgenen bød på en sjælden udnævnelse. Ekskong Preben Staal, som har været Generalsekretær i Skyttelaget i 14 år, og som har ydet en fantastisk indsats, blev den sjette. Statsministeren motiverede udnævnelsen og kongen overdrog værdigheden til den nye Æresoldermand. Det var stor glæde. Hos ham selv, men ikke mindst hos de øvrige skyttebrødrenen.  
Der blev udnævnt seks nye Storkorsriddere, Nicklas B. Kristensen, Hans Svendsen, Nicklas Kjærsvold, Kasper Thers, Morten Viebjerg og Claus Hvidkjær.

Fra Kongevejen startede en procession med Helsingør Pigegarde i front. Skytterne behøvede ikke at gå langt, før første bedested dukkede op hos Ekskong Ulrik Ankerstjerne og Anita på Bjergerlav. Det var populært. De stod klar med vederkvægende forfriskninger. Processionen fortsatte derefter, stadig med et vel spillende Helsingør Pigegarde, ad Von Ostensgade, Vestgrønningen og over Dragør Stationsplads til Støbervænget, hvor Storkorsridder Steen Schrøder bød på kolde drikke. Efter den vel fortjente pause, begav skyttebrødrene sig i nogenlunde takt, tilbage mod havnen og passerede igen kongens have. Her spillede pigegarden tillykke til kongen og dronningen.

Det tog lidt hårdt på deltagerne, at skulle gå den lange vej over havnen og til Café Espersen, hvor Skyttebroder Brian Espersen tog imod. Der blev til gengæld en fin belønning. Opholdet på bedestedet blev hele 25 minutter, hvor pigegarden underholdt med fantastisk musik. Som tak udnævntes Brian Espersen til Storkorsridder.

Således forfriskede efter tre dejlige bedesteder, vendte kortegen retning mod fortet. Her stod Marinehjemmeværnet klar med honnør, for at tage imod ved indkørslen. Entreen på fortet foregik med piber og trommer.

Dagens skydning startede. Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet, så sikkerhedskravene kunne overholdes. Og alle Covid-19 retningslinjer var iagttaget. Der var fin skydning til fuglen og til skiven hele dagen. Fuglen overgav sig ved 16.30 tiden, hvor brystet blev skudt ned af Storkorsridder Brian Hedan Hansen med et flot skud. Han kan det der. Han kan nu kalde sig kronprins for anden gang.

Frokosten blev afholdt på Fortet. Som sædvanligt med feststemte skyttebrødre og et omfattende program. Det er tradition at borgmesteren deltager som æresgæst. I år var det helt specielt, at borgmester Helle Barth havde en dobbelt rolle. Dels som æresgæst ved skyttefrokosten og dels som medarrangør af damefrokosten på Beghuset, samtidigt. Det løstes ved at dronning Cythia og de to arrangører på Beghuset, borgmesteren og Winnie Jensen, dukkede op kl. 12 på fortet, hvor Helle Barth som borgmester på kommunens vegne sendte en hilsen og ønskede skytterne god skydning.

Under frokosten var der taler for kongen og kronprinsen, samt hyldest til Dragør. Der var uddeling af en hel del advarsler og bøder fra Fiscalen, vicestatsminister Jørn Steen Larsen, til de urolige elementer i selskabet. Sangen for kongen var igen skrevet af den mangeårige Statsminister i Skyttelaget, Æresoldermand Kjeld B. Nilsson, som nu har fået lidt kortere til arrangementet, efter flytning fra Paris til Dragør.  

Damefrokosten foregik som nævnt på Beghuset, hvor Dronning Cythia som vært for de 79 deltagere serverede en lækker og meget værdsat frokost. Der var musikalsk underholdning ved Uffe Thiel og tegner og illustrator Jens Hage arbejdede hårdt for at forevige deltagerne i frokosten. Der blev skålet og sunget kongesang, da Kong Peter, de to æresoldermænd Kjeld B. Nilsson og Preben Staal, samt statsminister Kurt Thyregod kom forbi midt under frokosten.

Fuglen blev nedlagt således: kronen Claus Hvidkjær, ringen Ole Theut, halsen Henrik Kjærsvold-Niclasen, venstre vinge Torben Sander, højre vinge Torben Bødtker, halen Finn Herche og som nævnt brystet Kronprins Brian Hedam Hansen.

Præmieskydningen blev meget spændende, med stor konkurrence i toppen. De erfarne viste sin klasse. Lars Brandt vandt med 57 point på flere 10´ere end Kim Irmov, ligeledes med 57 på andenpladsen. Efterfulgt af Niels Lindinger på trediepladsen med 55 point.

Dagen afsluttedes med tronskifte. René Carstensen overtog kongeværdigheden fra Peter Bech og Brian Hedam Hansen efterfulgte Henning Pedersen som kronprins.

I dagens løb var der mange der benyttede anledningen til et besøg på fortet for at følge festlighederne og der var rigtigt mange tilskuere til de afsluttende ceremonier.

Kong Peters Kongeskjold blev offentliggjort

Ved “Torskegildet” (den årlige generalforsamling) i Dragør Borgerlige Skyttelag på Dragør Strandhotel tirsdag den 5. november 2019 afslørede den regerende fuglekonge Peter Bech sit smukke og symbolfyldte Kongeskjold med en flot personlig og dybfølt tale. Kongens valgsprog på Kongeskjoldet er “MIT HJERTES VALG”.

Kongen motiverede sin kærlighed til Dronningen (Cythia), Havet, Venskab og byen Dragør. Kærligheden var indrammet i et hvidt dannebrogskors med dannebrogsrød baggrund og med et anker centralt placeret med en særlig betydning for kongen.

Kong Peter d. III fik velfortjente klapsalver fra de 70 skytter, som deltog i Torskegildet.

Forinden generalforsamlingen var Skyttelagets medlemmer med damer inviteret i Dragør Bio for at overvære “verdenspremiere” på den videofilm, som blev optaget ved 90-års jubilæumsfesten på Dragør Strandhotel i juni 2017.

Skyttelagets fugleskydning 2019

Årets fugleskydning i Dragør Borgerlige Skyttelag, gennemføres under Kong Kims motto: ”Gå i byen i din by”.

”Kongens have” er i år på Skipperstræde 1, i det gamle Dragør. Her troner Kong Kim Gravenhorst og hans Dronning Charlotte. Også kendt som værtsparret på Beghuset. Dragør Borgerlige Skyttelag afholder på søndag den 11. august den traditionsrige fugleskydning på Dragør Fort. Der forventes hele 100 skydebrødre på skydelisten og i processionen. Alle samles om morgenen i kongens have for at hylde kongeparret.Festlighederne i haven starter under ledsagelse af Helsingør Pigegarde, som er stået tidligt op, for at være med. Første nummer slås an kl. 9.   

Kongen byder gæster og såvel gamle som nye medlemmer velkomne i det gamle Dragør. Der udnævnes nye storkorsriddere, helt som traditionen byder. Efter de ceremonielle ritualer, marcherer kongen,skyttebrødre og andre deltagere under ledelse af Helsingør Pigegarde. Der er flere stop ved bedesteder undervejs, med passende tid til vederkvægelse.

Turen gennemføres helt i Kongens ånd, ”Gå i byen i din by”. Der vil blive gået en del og byens mangefantastiske faciliteter vil passere revy på turen. De lokale beboere undgår ikke at bemærke at der er fugleskydning. Helsingør Pigegarde og den lange procession vil sætte sit præg, til glæde for byens borgere, men også som en påmindelse til de tidlige turister om at der foregår noget i Dragør.   

Marchen gennem byen og modfortet, vil ske cirka i perioden 9.30-11.00, hvor processionen, som traditionen byder, går ad Kongevejen på vej til fortet.

Fugleskydningen foregår straks efter ankomsten til Dragør Fort. Fortets ejer Æresstorkorsridder TorbenBødtker har opstillet telte og andre faciliteter, så skydningen kan gå i gang. Kong Kim indleder med første skud, efterfulgt af Statsminister Kurt Thyregod og Kronprins Thomas Sander, som var den dygtige skyttebroder, der nedlagte fuglensbrystplade sidste år.

Skydningen afbrydes kl. 12.30 for frokost. Deltagerne fester og fejrer med sange og taler under en altid begivenhedsrigsammenkomst. Borgmesteren deltager som æresgæst. Damernes frokost afholdes på Beghuset, hvor værtsparret og kongeparret Kim Gravenhorst og Charlotte vil gøre sig umagemed mad og drikke. Dronningen og medarrangørerne Helle Barth og Vinnie Jensen byder velkommen til tidligere dronninger og øvrige deltagere kl. 12:00. 

Skydningen genoptages efterfrokosten. Omkring kl. 16 forventes fuglen at falde og den nye kronprins – den der har skudt den sidste del af fuglen ned – kan udnævnes. Efter diversepræmieoverrækkelser, bliver spændingen udløst. Den nye konge for det kommende år udnævnes og hyldes af skyttebrødrene og andre tilstedeværende. En dag med mest leg, men også alvor er hermed slut.  

Dragørs borgere og andreinteresserede er meget velkomne til at kikke forbi på fortet i løbet af dagen og få et indblik i den festlige fugleskydning. Deltagelse i skydning og frokostkræver et medlemskab af Dragør Borgerlige Skyttelag, men andre kan alligevelhave glæde af at overvære traditionerne. Og måske blive inspireret til et medlemskab.     

Gravenhorst ny konge 2018

Den nye konge i Dragør Borgerlige Skyttelag er en kendt person i Dragør. Som afslutning på en hel dags festligheder, blev Kim Gravenhorst i søndags udnævnt til ny konge. Kim har sammen med sin dronning Charlotte, været værtspar på Beghuset i 28 år.

Og størstedelen af byens borgere har på et eller andet tidspunkt nydt godt af den gode mad og den fine service. Den nye konges motto er ”gå i byen i din by”, en utilsløret opfordring til at bruge byen og det byen kan byde på.

Kim Gravenhorst har været medlem af skyttelaget i mange år og har været fast deltager i såvel fugleskydningerne som torskegilderne. Den store interesse, vil helt sikkert smitte af på foreningen og skyttebrødrene.

Deltagerne mødtes søndag morgen hos skyttelagets nu afgåede konge, Kong Flemming, stifter af Udespa, på adressen i Søvang. Det var en herlig morgen, med god stemning, musik af Helsingør Pigegarde og godt vejr. Kongen og dronning Marianne blev hyldet behørigt. Skyttelagets alderspræsident Julius Svane Lorentzen blev for tro tjeneste tildelt den særlige titel af Æresstorkorsridder. Efter udnævnelsen af fire nye storkorsriddere, Svend Jensen, Ole Svane Andersen, Nicolai Larsen og Stefan Andersson, blev Janni Borreschmidt ligeledes hyldet med udnævnelse til storkorsridder, for sin mangeårige styring af serieskydningen. 

Fra Kongens Have gik skyttebrødre, ledsagere og andre interesserede i procession i Søvang. Det er fem år siden fugleskydningen sidst startede i Søvang, så mange nysgerrige dukkede op for at se på det spektakulære optog. Helsingør Pigegarde anførte processionen fra haven på Kastanievej til første bedested hos Storkorsridder Michael Bodholt på Søvej, hvor deltagerne blev budt på et glas af BB Vinimports gode vin. Herfra videre ad Tværvej og Elmevej til Storkorsridder Kim Irmov og igen videre til Eks-kong Erik Andersen på Fælledvej. Begge steder blev der generøst skænket til vederkvægelse.

En stor del at Søvang bemærkede, at Skyttelaget var i byen.
 
Tilbage i Dragør, gik processionen fra Vestgrønningen til Badstuevælen, hvor Beghuset, ved Storkorsridder Kim Gravenhorst og Charlotte var værter for den hjemmelavede Havtorn og Malurt snaps. Helsingør Pigegarde benyttede opholdet på den smukke plads, til at spille flere ekstra numre, til glæde for deltagerne, beboere og de mange gæster i byen.

Med depoterne fyldt op og allerede lidt mætte af oplevelser, marcherede processionen med fuld musik i sædvanlig uorden tilbage til fortet ad Kongevejen og Strandlinien. Dagens skydning startede.


Dagen afsluttedes med tronskifte. Kim Gravenhorst overtog kongeværdigheden fra Flemming Aunel og Thomas Sander efterfulgte Preben Staal som kronprins.

Fuglen blev nedlagt således:

Kronen: Per Helgstrand
Ringen: Kim Irmov
Halsen: Hans Svendsen
Venstre vinge: Allan Schou
Højre vinge: Kim Gravenhorst
Halen: Ole Andersen
Brystet: Thomas Sander.

Skyttedagen 2019

”Gå i byen i din by” blev tilvirkelighed for Skyttelagets medlemmer i søndags. Kong Kim videregav kongeværdigheden til Peter Bech, som det kommende år hersker under mottoet ”Mit hjertes valg”.


100 af Dragør Borgerlige Skyttelags medlemmer mødtes søndag morgen i Kong Kim Gravenhorst og Dronning Charlottes have i Skipperstræde, som optakt til en festlig dag med fugleskydning, spisning og samvær. Stemningen var helt i top fra morgenstunden, hvilket naboerne helt sikkert bemærkede.

Dagens program sluttede sidst på eftermiddagen, med udnævnelse af den nye konge og overdragelse af kongeskærf til Peter Bech og blomster til den nye dronning Cythia. Peter Bech blev lokket til Dragør af sin fisker pige, Cythia. Han var let at lokke og har nu også Dragør i sit hjerte. Derfor mottoet ”Mit hjertes valg”. På kongeparrets bopæl på Kongevejen, er der udover en fisker pige, senere installeret havfruer, som har fundet en fremtrædende plads i bybilledet. Det er ikke kedeligt, når kongeparret er i byen, og det vil skyttebrødrene nyde godt af det kommende år.

Kong Kim og Dronning Charlottes have og tilstødende gader og stræder var fyldt med mennesker på mødetidspunktet, kl. 9:01. 100 skyttebrødre, 30-40 følgere og 50 medlemmer af Helsingør Pigegarde stuvede sig sammen. Det var en herlig morgen, med god stemning, musik af pigegarden og godt vejr. Kongeparret blev hyldet behørigt og festen var i gang. Der blev udnævnt fire nye Storkorsriddere, brødrene Emil og Magnus Gravenhorst, Johnny Øland og Peter Røhr..

Fra Skipperstræde startede en procession med Helsingør Pigegarde i front. Allerede efter 2 minutters march, var der stop ved første bedested hos Storkorsridder Ole Theut i Sønderstræde. Det var populært. Ole Theut og Pernille var klar med forfriskninger. Herefter fortsatte den store kortege ad Rønne Allé, Vestgrønningen, Kirkevej til Grænsevænget, hvor Skyttebroder Tore Neidel og Hege tog imod. Der var tilfredshed med de korte afstande blandt deltagerne. Der var en lang og hård dag foran. Statsministeren takkede for værtskabet og udnævnte Tore Neidel til Storkorsridder, som en påskønnelse for hans og Heges generøsitet.

Herefter videre, tilbage til Vestgrønningen, ad Strandgade, rundt om Beghuset og ind på Badstuevælen. Kong Kim og Dronning Charlotte havde insisteret på at processionen skulle stoppe ved Beghuset, deres mangeårige arbejdsplads, og på at byde et glas af Kims berømte havtorn og malurt snaps. Helsingør Pigegarde musicerede, og tiltrak flere og flere følgere. Både lokale beboere og morgenens første turister.

Efter tre dejlige bedesteder, gik processionen den traditionelle rute ad Kongevejen, Strandlinien og til Fortet. Undervejs blev der spillet masser af musik, som en hilsen til dagens havnefest.

Med depoterne fyldt op og allerede lidt mætte af oplevelser, marcherede skytterne ind på fortet. Marinehjemmeværnet tog imod og dagens skydning startede.

Dragør Fort var som sædvanligt under fugleskydningerne behørigt bevogtet, så sikkerhedskravene kunne overholdes. Der var fin skydning til fuglen og til skiven hele dagen. Fuglen overgav sig ved 16.30 tiden, hvor brystet blev skudt ned af Storkorsridder Henning Pedersen med et flot skud. Han kan dermed kalde sig kronprins i det næste år.

Frokosten blev også afholdt på Fortet. Som sædvanligt med feststemte skyttebrødre og et omfattende program. Borgmester Eik Dahl Bistrup var æresgæst og han kvitterede med hilsen og en hyldest til Skyttelaget.

Der var taler for kongen og kronprinsen, samt hyldest til Dragør. Der var uddeling af en hel del advarsler og bøder fra Statsminister og Generalsekretær til de urolige elementer i selskabet. Sangen for kongen var igen skrevet af den mangeårige Statsminister i Skyttelaget, Æresoldermand Kjeld B. Nilsson, som atter en gang havde taget turen fra sin bopæl i Paris, for at være med.

Damefrokosten foregik på Beghuset, hvor Dronning Charlotte som vært for de 76 deltagere serverede en lækker og meget værdsat frokost. Tryllekunstneren Henrik Svanekier betog selskabet med sine magiske kunster og sin charme. Der blev skålet og sunget, da Kong Kim, Dragørs borgmester Eik Dahl Bistrup, skyttelagets statsminister og æresoldermanden kom forbi.

Fuglen blev nedlagt således: kronen Per Kiilerich Selnæs, ringen Svend Jensen, halsen Ole Schwartz, venstre vinge Per Kiilerich Selnæs, højre vinge Flemming Aunel, halen Ole Schwartz og som nævnt brystet Kronprins Henning Pedersen.

Præmieskydningen blev meget spændende, med stor konkurrence i toppen. Vinden var kraftig og påvirkede skydningen. Den erfarne Flemming Aunel vandt med 55 point, efterfulgt af to nye talenter, Søren Skriver med 54 point og Nicolai Larsen, ligeledes med 54. Der var et større felt med 54 point og placeringerne måtte afgøres på de små decimaler.

Dagen afsluttedes med tronskifte. Peter Bech overtog kongeværdigheden fra Kim Gravenhorst og Henning Pedersen efterfulgte Thomas Sander som kronprins.

I dagens løb var der mange der benyttede anledningen til et besøg på fortet for at følge festlighederne og der var rigtigt mange tilskuere til de afsluttende ceremonier.

Torskegilde 2018

Kong Kim Gravenhorst, Skyttelagets konge, har som motto for sin kongeperiode valgt ”Gå i byen i din by”. Det var der 75 medlemmer af Skyttelaget der gjorde i tirsdags. 


Alle var samlet til det traditionsrige torskegilde og generalforsamling, som var henlagt til faciliteter på Dragør Fort, fordi Strandhotellet endnu ikke er klar til at modtage gæster efter branden.

Kongen afslørede sit skjold, som viser et meget smukt motiv af Beghuset, hans og dronning Charlottes arbejdssted gennem næsten 30 år. Kim motiverede sit motto ”Gå i byen i din by”, med at det er vigtigt at bruge Dragør, ikke bare hvis man skal ud at handle eller spise, men til en slentretur ad de små gader, i villakvartererne, hvor der er mange spændende oplevelser, på engene, på badeanstalten, på broerne og kajerne i havnene, på udsigtsstederne på fortet. Og nyde alle de mange små og store oplevelser der er hver dag. Kort sagt, bruge Dragør, vores perle ved Øresund.

Budskabet var populært. Torsken blev indtaget med taler og sange som tilbehør og alle nød aftenen.


Næste arrangement i Skyttelaget, er fugleskydningen anden søndag i august.