Alvor og spøg

Kjeld B. Nilsson
Statsminister og eks-konge
DRAGØR BORGERLIGE SKYTTELAG

Mange gange har vi i skytternes glade lag forsikret os selv, at den årlige fugleskydning er en sommerspøg
Men sandhedsværdien i afdøde Piet Heins kloge ord om ikke kun at tage spøg for spøg og alvor kun alvorligt har overlevet ham selv. Der er megen alvor gemt bag de muntre ceremonier, som nu er udfoldet i Dragør borgerlige Skyttelag gennem snart tre kvart århundrede. Og her tænker jeg ikke blot på skyttelagets oprindelige formålsparagraf med at hjælpe byens egne og landliggerne til bedre indbyrdes forståelse.

Den paragraf er måske det eneste, som i årenes løb har overlevet sig selv, fordi man skal lede med lys og lygte efter landliggere. De har klogeligt valgt at blive fastboende og blive en af vøre i Dragør. Perlen ved Øresund, som det ifølge en fastbanket tradition altid ærbødigt skal tilføjes, når byens navn nævnes i festtaler.
Den alvorlige baggrund for Dragør borgerlige Skyttelag skal ses i den nationale holdning, som ligger til grund for alle skytteforeninger. Vi viser "Ære og respekt for flaget", som skyttelagets mangeårige fanebærer Axel Aagesen havde som sit motto som konge. I mange år blev ikke blot den lokale fuglekonge hyldet, men der blev udbragt et nifoldigt leve for den rigtige majestæt, og nationalsangen blev sunget tillige med Dragør-sangen. Tider skifter, og i fredstider mildnes den nationale patos en smule
Men alvoren kan søges i, at mange brave medborgere tager deres tillidshverv i skyttelaget med i deres officielle levnedsbeskrivelser, og mere end én afdød fuglekonge har ladet sit motto indgravere på sin gravsten.
Sommerens fugleskydning og vinterens torskegilde med tilhørende generalforsamling, som normalt afvikles på under to minutter, er muntre højdepunkter i årets gang. Men alvorlig talt er skyttelaget med til at skrive lokalhistorie. Hvad kan der ikke udlæses af paraden af kongeskjolde, som nu er sikker forvaring på Dragør fortet? Og det glæder os, Dragørs flittige lokalhistoriker Dines Bogø har villet ofre tid og energi på at kulegrave skyttelagets historie, så der føjes yderligere tekst til skjoldenes kortfattede kongeord, som i sig selv i al deres blandede livsvisdom er smagsprøver på både spøg og alvor.