Kongeskjolde

Arbejd og Lev

Charles Hansen - 1927

Arbejde Hjem Venskab

K. Werner Sørensen - 1928

Fremad aldrig tilbage

FR. Engelbrechtsen - 1929

Ærlighed er Sandhed

Hans Carl Bryld - 1930

Sol og Sommer

Peder Brén - 1931

Alt for Amager

C.H. Christiansen - 1932

Fliden er heldets moder

Ove C. Bjerregaard - 1933

Tilfredshed er arbejdets løn

Axel Nielsen - 1934

Held og Hæder

Edvard Ravn - 1935

Gennem kamp til sejr

Henri Thorsen - 1936

Gør det gode for det godes skyld

Axel Svendsen - 1937

Min tro er min styrke

Albert Christensen - 1938

Arbejdet adler

Olaf Laue - 1939

Ingen ny konge

Ingen skydning - 1940

Ingen ny konge

Ingen skydning - 1941

Sammenhold vor styrke

Jens Petersen - 1942

Øst - Vest - Dragør bedst

Axel Høegh - 1943

Arbejdsglæde er livsglæde

Iver Thomsen - 1944

Fred er lykke

Ernst Hugo Brandt - 1945

Sursum Corda

Peter Jensen - 1946

Fred - Frihed - Fremskridt

Stanlev A. Wales - 1947

Kammeratskab og sammenhold

Thor Illum - 1948

Efter arbejdet lønnen

Christian Gelsing - 1949

Fremad stadig Fremad

Børge Heiring - 1950

Viljen baner vejen

Kurt Jølving - 1951

Min tro er min styrke

Albert Christensen - 1952

Glade dage mindes længst

Erich C. Ulrich - 1953

Vær tro mod idealer

Axel Olsen - 1954

Hvad du gør - Gør det bedst

Freddy Hansen - 1955

Bevar gode minder

Isold Hansen - 1956

Nyd hver dag

Erik Møller Andersen - 1957

Øst - Vest - Dragør bedst

Axel Høegh - 1958

Livet er rigt

Strange Sørensen - 1959

Af intet kommer intet

Sven Carstensen - 1960

Fremad og opad

Henry Carlsen - 1961

Gør det rette uden hensyn til andres dom

Aage Ehlers - 1962

Gør din pligt og kræv din ret

Johan Svensson - 1963

Fred - Enighed - Glæde

Arthur Hagetoft - 1964

Vær dig selv

Knud Gormsen - 1965

Det er nu

John Erik Thomsen - 1966

Vilje er styrke

Arvid Toudahl - 1967

Vogt dit gærde

Erik Lüders-Thomsen - 1968

Lev livet

Erik Møller Jensen - 1969

Lykken er lige før

Arne Hansen - 1970

Ære og respekt for flaget

Axel Aagesen - 1971

Vi må videre

Irving Gunsted - 1972

Solskin kan man altid finde

Ejnar Johnsen - 1973

Vagt i gevær

Niels C. Grønlund - 1974

Hold dig munter

Erik Hermann - 1975

Lykken er når det lykkes

Børge Bødtker - 1976

Intet menneskeligt skal være dig fremmed

Oluf Lind - 1977

Det bedste - er nærliggende

Ole Thomasen - 1978

Byg bro over skel

Jørgen Høegh - 1979

Luft for alle

Anders Helgstrand - 1980

Vær glædens ven

Per Helgstrand - 1981

Altid på pletten

Ib Toudahl - 1982

Dragør er vel en masse værd

Kjeld B. Nilsson - 1983

Evige flamme

Peter Lassen Landorph - 1984

Altid mod lyset

Eugidio Luigi Odorico - 1985

Indtryk - udtryk

Mogens Amdi Thorsen - 1986

Skam få den der tænker ilde om Dragør

Karsten Hvidkjær - 1987

Rejs dig glad

Erling Brodersen - 1988

Hold hjulene i gang

Mogens Elmer - 1989

Fællesskab er udfordring

Finn Herche - 1990

Hver dag en festdag

Per Nyhuus - 1991

Fri som fuglen

Erik Kjøk - 1992

Ansvar er en pligt

Keld Ditlev Pedersen - 1993

Hvor livet dog er skønt

Mogens Haugerud - 1994

Det du gør for mine - gør du for mig

Kjeld H. Pedersen - 1995

Ene er stærk - sammen er bedst

Leif Holmelin - 1996

Sig det som det er!

Preben O. Kjær - 1997

Smilet er den korteste afstand

Mogens Blok Thomsen - 1998

Kort og godt

Kurt Thyregod-Nielsen - 1999

Med et smil

Gunnar A. Jensen - 2000

Sejl og vind med samme sind

Valdemar Bandolowski - 2001

Mod til forandring

Ulrik Ankerstjerne - 2002

Dejlige Søvang - dejligst i længden

Claus Ehlers - 2003

Dragør - altid Dragør

Preben Staal - 2004

Dragør er livets mål

Jørn Steen Larsen - 2005

Skudt i Dragør

Carsten Aarosin - 2006

Lev i nuet

Jørgen Ploug - 2007

Tænk positivt

Kurt Christiansen - 2008

Dragør – min perle

Richard Barth - 2009

Solen en stjerne giver livsglæde

Michael Bek Jensen - 2010

Regn med Dragør

Poul Mærkedahl - 2011

Dragør - en kamp værd

Jens K. Klausen - 2012

Må det køre - for hele Dragør

Erik Andersen - 2013

Pas paa Dragør

Torben Bødtker - 2014

Dragør - Din By

Dines Bogø - 2015

Fyr og Flamme for Dragør

Klaus Bo Nilsson - 2016

Livet er en fest

Flemming Aunel - 2017

Gå i byen i din by

Kim Gravenhorst - 2018

Mit hjertes valg

Peter Bech - 2019

Smag for Dragør

Kong René - 2021

Tænder lys for en lysere fremtid

Kong Claus Bohs  Wiekierak - 2022