Kongerækken

År Konge Civil position Kongens have Motto
1927 Charles Hansen Klichefabrikant Skovhytten, Ndr.Tangvej 6 Arbejd og lev
1928 K. Werner Sørensen Disponent Øresunds Allé 69 Arbejde - Hjem - Venskab
1929 Frederik Engelbrechtsen Statsaut. Revisor St. Brøndstræde 10 (Sønderstræde) Fremad - Aldrig tilbage
1930 Hans Carl Bryld Landsretssagfører Høyerup, Stationsvej 2 Ærlighed er Sandhed
1931 Peder Brén Inspektør Wigwam, Øresunds Allé 73 Sol og Sommer
1932 C.H. Christiansen Autoforhandler Strandhjem, Charles Hansensvej 1 Alt for Amager
1933 Ove C. Bjerregaard Grosserer Simus, Amici Øresunds Allé 73 Fliden er heldets moder
1934 Axel Nielsen Bogtrykker Søfryd, Øresunds Allé 65 Tilfredshed er arbejdets løn
1935 Edvard Ravn Købmand Kongevejen 6 Held og Hæder
1936 Henri Thorsen Skræddermester Norma, Øresunds Allé 81 Gennem kamp til sejr
1937 Axel Svendsen Murermester Øresunds Allé 71 Gør det gode for det godes skyld
1938 Albert Christensen Overretssagfører Helle, Øresunds Allé 43 Min tro er min styrke
1939 Olaf Laue Installatør Øresunds Allé 47 Arbejdet adler
1940 Forbud mod brug af ammunition Ingen ny konge
1941 Forbud mod brug af ammunition Ingen ny konge
1942 Jens Petersen Installatør Øresunds Allé 49 Sammenhold vor styrke
1943 Axel Høegh Direktør Hollændervej 5 Øst - Vest - Dragør bedst
1944 Iver Thomsen Kontorchef Rio, Nordre Strandvej 52 Arbejdsglæde er livsglæde
1945 Ernst Hugo Brandt Læderhandler Solvænget 11 Fred er lykke
1946 Peter Jensen Direktør Gerdsvej 1 Sursum Corda
1947 Stanlev A. Wales Direktør Øresunds Allé 44 Fred - Frihed - Fremskridt
1948 Thor Illum Direktør Ndr. Strandvej 3 Kammeratskab og sammenhold
1949 Christian Gelsing Hotelejer Hydra, Stationsvej 1 Efter arbejdet lønnen
1950 Børge Heiring Forlagsboghandler Hollændervej 15 Fremad stadig Fremad
1951 Kurt Jølving Direktør Strandvang, Nordre Strandvej 10 Viljen baner vejen
1952 Albert Christensen Landsretssagfører Helle, Øresunds Allé 43 Min tro er min styrke
1953 Erich C. Ulrich Direktør Ndr. Dragørvej 169 Glade dage mindes længst
1954 Axel Olsen Grosserer Ndr. Strandvej 3 Vær tro mod idealer
1955 Freddy Hansen Grosserer Hacienda, Nordstrands Allé 17 Hvad du gør - Gør det bedst
1956 Isold Hansen Viktualiehandler Rybakkevej 11 Bevar gode minder
1957 Erik Møller Andersen Fabrikant Ndr. Strandvej 5A Nyd hver dag
1958 Axel Høegh Direktør Hollændervej 22 Øst - Vest - Dragør bedst
1959 Strange Sørensen Viktualiehandler Øresunds Allé 47 Livet er rigt
1960 Sven Carstensen Salgschef Nordre Strandvej 6 Af intet kommer intet
1961 Henry Carlsen Murermester Strandjægervej 64 Fremad og opad
1962 Aage Ehlers Hoteldirektør Strandhotellet, Strandlinien 9 Gør det rette uden hensyn til andres dom
1963 Johan Svensson Restauratør Blokhusvej 4 Gør din pligt og kræv din ret
1964 Arthur Hagetoft Grosserer Gerdsvej 8 Fred - Enighed - Glæde
1965 Knud Gormsen Direktør Strandlinien 29 Vær dig selv
1966 John Erik Thomsen Direktør Ndr. Tangvej 15 Det er nu
1967 Arvid Toudahl Oberst Jægervej 5 Vilje er styrke
1968 Erik Lüders-Thomsen Statsaut. Revisor Wiedersvej 7 Vogt dit gærde
1969 Erik Møller Jensen Købmand Øresunds Allé 79 Lev livet
1970 Arne Hansen Trafikflyver Skippervænget 36 Lykken er lige før
1971 Axel Aagesen Købmand E.C. Hammersvej 7 Ære og respekt for flaget
1972 Irving Gunsted Direktør Stationsvænget 7 Vi må videre
1973 Ejnar Johnsen Hotelejer Mågevænget 23 Solskin kan man altid finde
1974 Niels C. Grønlund Direktør Strandlinien 25 Vagt i gevær
1975 Erik Hermann Overbetjent Lodsgården 4C Hold dig munter
1976 Børge Bødtker Direktør Tyrana, Øresunds Allé 13-15 Lykken er når det lykkes
1977 Oluf Lind Højesteretssagfører Strandgade 3 Intet menneskeligt skal være dig fremmed
1978 Ole Thomasen Direktør Øresunds Allé 59 Det bedste - er nærliggende
1979 Jørgen Høegh Direktør Strandjægervej 40 Byg bro over skel
1980 Anders Helgstrand Direktør Nordstrands Allé 33 Luft for alle
1981 Per Helgstrand Hotelejer Nordstrands Allé 33 Vær glædens ven
1982 Ib Toudahl Murermester Jægervej 9 Altid på pletten
1983 Kjeld B. Nilsson Redaktør Fyrtaarnet, Strandstien 84 Dragør er vel en masse værd
1984 Peter Lassen Landorph Direktør Øresunds Allé 38 Evige flamme
1985 Eugidio Luigi Odorico Konstruktør Øresunds Allé 67 Altid mod lyset
1986 Mogens Amdi Thorsen Kunstmaler Borgervænget 16 Indtryk - udtryk
1987 Karsten Hvidkjær Advokat Hollændervænget 8 Skam få den der tænker ilde om Dragør
1988 Erling Brodersen Direktør Øresunds Allé 69 Rejs dig glad
1989 Mogens Elmer Direktør Granvej 7B Hold hjulene i gang
1990 Finn Herche Civiløkonom Lodsvænget 2 Fællesskab er udfordring
1991 Per Nyhuus Direktør Treinsvej 9 Hver dag en festdag
1992 Erik Kjøk Luftkaptajn Harevænget 79 Fri som fuglen
1993 Keld Ditlev Pedersen Direktør Strandgade 3 Ansvar er en pligt
1994 Mogens Haugerud Typograf Grithsvej 11 Hvor livet dog er skønt
1995 Kjeld H. Pedersen Adm. Direktør Engvej 47 Det du gør for mine - gør du for mig
1996 Leif Holmelin Ekviperingshandler Kongevejen 3 Ene er stærk - sammen er bedst
1997 Preben O. Kjær Sekretariatschef Thimandsvænget 25 Sig det som det er!
1998 Mogens Blok Thomsen Direktør Stenbakken 18 Smilet er den korteste afstand
1999 Kurt Thyregod-Nielsen Direktør Helle, Øresunds Allé 43 Kort og godt
2000 Gunnar A. Jensen Konsulent Skipperstræde 8 Med et smil
2001 Valdemar Bandolowski Advokat Skriverengen 14 Sejl og vind med samme sind
2002 Ulrik Ankerstjerne Direktør Bjergerlav 5 Mod til forandring
2003 Claus Ehlers Direktør Søvej 39 Dejlige Søvang - dejligst i længden
2004 Preben Staal Direktør Spurvevænget 3 Dragør - altid Dragør
2005 Jørn Steen Larsen Direktør Ulspilsager 12C Dragør er livets mål
2006 Carsten Aarosin Grafonom D.B. Dirchens Alle 46 Skudt i Dragør
2007 Jørgen Ploug Grafiker Bylaugsvænget 30 Lev i nuet
2008 Kurt Christiansen Flyinstruktør D.B. Dirchens Alle 89 Tænk positivt
2009 Richard Barth Litograph Schoutgården 48 Dragør – min perle
2010 Michael Bek Jensen Finmekaniker Lundeager 22 Solen en stjerne giver livsglæde
2011 Poul Mærkedahl Statsautoriseret revisor Bymandsgade 4 Regn med Dragør
2012 Jens K. Klausen Ledelsesrådgiver Strandstræde 32 Dragør - en kamp værd
2013 Erik Andersen Autoforhandler/ bilkonsulent Fælledvej 200 Må det køre - for hele Dragør
2014 Torben Bødtker Fortkommandant/restauratør Prins Knuds Dæmning 2 Pas paa Dragør
2015 Dines Bogø Redaktør / forfatter Ulspilsager 57 Dragør - Din By
2016 Klaus Bo Nilsson Service- og Securitymanager Strandstien 84 Fyr og Flamme for Dragør
2017 Flemming Aunel Direktør Kastanievej 3 Livet er en fest
2018 Kim Gravenhorst Restauratør Skipperstræde 1 Gå i byen i din by
2019 Peter Bech Havfrueejer Kongevejen 14 Mit hjertes valg
2020 Ingen fugleskydning
2021 René Carstensen Food and Beverage Consultant Prins Knuds Dæmning Smag for Dragør
2022 Claus Bohs Wiekierak Elinstallatør Stubvænget 7 Tænd lys for en lysere fremtid
2023 Ole Theut Advokat Sønderstræde 8 Jagt og paragraffer

Liste udfærdiget af Fuglekonge Æresstorkorsridder Dines Bogø, August 2017