Æresoldermænd

Albert Christensen


Erik Hermann


Axel Hermann


Per Nyhuus


Kjeld B. Nilsson


Preben Staal